Agenda Center Albertslund

Agenda Center Albertslund (ACA) og Kultur Økologisk Forening (KØF)

 

IMG_20170816_113630

Vil du gerne leve lidt grønnere?

Vi søger 10 familier, der vil afprøve miljøvenlige produkter hen over efteråret.
Familierne skal være friske på at få gennemgået deres vaskemidler, rengøringsmidler, plejeprodukter mm., og afprøve nye og mere miljøvenlige versioner, der hvor der er mulighed for det. Læs mere her!

IMG_20170522_184824

Mere Biotopia i Birkelundparken

Mandag den 28.8. kl. 17 fortsætter arbejdet med at skabe mere natur i Birkelundparken. Vi udbygger ”Biotopia” med mere brændemur, insekthotel, hjemmehørende træer og fuglekasser. Alle, store som små, er velkomne til at være med – og i praksis lære lidt mere om at skabe en rigere natur i byen.

IMG_20170623_125016_1

Ultimativ renovering

Det er ikke kun de almene boliger i Albertslund, der bliver renoveret. Parcelhusene har også ”stået ude” i 40-50 år, og mange trænger til en ordentlig omgang. Det kan gøres på mange måder. I Vest er en husejer f.eks. i gang med den ultimative renovering: Huset er simpelthen revet ned!

Ugens Tanke

Da jeg sidste år sejlede med Plastic Changes ekspeditionsskib i Stillehavet, oplevede jeg på egen hånd, hvordan selv en miljøorganisation og dens frivillige er viklet ind i plastikstrukturerne.. på trods af at

Læs mere her!

 

 

Det er ikke så tit man får lov…

IMG_20170811_082839Det er ikke så tit man får lov til at lade vandet løbe, men det måtte de godt i Vest, da de lige havde fået nye vandrør. Rørene skulle skylles godt igennem, så det var helt sikkert, at der ikke sad snavs tilbage i dem. På billedet er det HOFORs (blå) vandledning, der løber.

Gør dine børn en tjeneste – lad dem cykle i skole

20170707_181515

Sommerferien er slut, og skolebørnene skal tilbage i klasseværelserne. Det er dog ikke helt ligegyldigt, hvordan de kommer derhen. Undersøgelser viser, at selv en kort cykeltur til og fra skole har en gavnlig effekt på børns sundhed og indlæringsevne. Læs mere her!

De kommer tæt på

IMG_20170802_120051_1Nogen gange kan vi sidde i Agenda Centeret og blive helt distraherede. Lige uden for vores vinduer graver og drejer og rumsterer og larmer de store maskiner.  Det er en ordentlig omgang Kanalen får – det bliver så flot!

Når kloakken ikke kan følge med løber vandet over

IMG_20170803_181339

Skybrud er en betegnelse for et kortvarigt kraftigt regnvejr. Definitionen er, at på 30 minutter (eller mindre) skal der komme 15 mm regn (eller mere). Billedet er fra skybruddet torsdag den 3.8. Når kloakkerne er fyldt op, finder vandet en anden vej. Heldigvis skete der ikke større skader.

2 gange skybrud på 5 dage

IMG_20170730_175952

Søndag den 30.7. havde vi dobbelt, måske 3. dobbelt, skybrud i Albertslund. På en time kom der omkring 50 mm! Torsdag den 3.8. var der så skybrud igen. Med klimaforandringerne er det ikke så bemærkelsesværdigt. Det bemærkelsesværdige er, at byen kunne klare det uden de store oversvømmelses-problemer. Hen ad vejen har vi gearet byen, til at kunne klare større og større vandmasser. Det er en rigtig god historie.

Sommervejret er super – i hvert fald for dræbersneglene!

IMG_20170725_210551Det er ikke alle, der godt kunne tænke sig, at det våde vejr snart bliver skiftet ud med mere solskin. Dræbersneglene for eksempel – de stortrives med regn og byger. Ja, de bryder sig faktisk slet ikke om sol og tørke. Læs mere her!

Hvad er det?

IMG_20170728_083555

 Læs det her!

Grønne tage smukkest netop nu

IMG_20170718_121140Ved højsommer er grønne tage allersmukkest. Hvis man ikke lige vidste det, skulle man ikke tro, at billedet faktisk er af et tag. I Albertslund har vi efterhånden også en del grønne tage.

Trampestien farbar

IMG_20170622_155017

 Med buskrydderen har vi ryddet en nordlige spændende del af Store Vejleå Trampesti – så det er nu, du skal ud og prøve den af.

Fortsat god sommer!

Nyhedsmail fra Agenda Centeret

image002

Med jævne mellemrum, sender vi Nyhedsmails ud til vores netværk på omkring 400 personer. Vil du også på listen og modtage mails fremover, så send en mail til markussen@agendacenter.dk

Du kan se den seneste mail udsendt den 2. juni her!

Hvad sker der med affaldet – og hvad er gevinsten ved at sortere?

20161004_162323

 For mange albertslundere er det at sortere affaldet i 7 fraktioner for længst blevet en god vane, og ikke længere en irriterende stillingtagen til hvert enkelt stykke affald. Men hvad sker der egentlig med det sorterede affald? Hvor bliver det af? Og hvad bliver det brugt til? De er spørgsmål, har vi fået mange gange. Læs mere her!

Gid algerne

IMG_20170623_124851Algerne vokser godt i sommervarmen. Gid vi en dag kan få gavn af dem ved at sende dem til bioforgasning, så vi dels kan få gas ud af dem og dels kompost, der kan bruges på landbrugsjorden.

Hvad gør du, hvis du er uheldig og får fluer og maddiker i skraldespanden?

20161123_083141Sommeren er over os, og et par albertslundere har desværre oplevet, at få maddiker i skraldespanden. Det er ikke en rar oplevelse. For at undgå at flere kommer i samme uheldige situation, har vi en række gode råd til, hvordan man bedst muligt undgå at få fluer, maddiker og for den sags skyld lugt i skraldespanden. Læs dem her!

Nyt byinventar i Kanalgaden

IMG_20170623_125835Kanalgaden udvikler sig. De første bænke og skraldespande er kommet op, lamper og beplantning er på vej, og der er såmænd også ved at komme vand i Kanalen igen! Der er også tale om, at betonkanten på sydsiden skal beklædes, men det skal der lige findes penge til…

Lavtemperatur fjernvarme – hvad gør vi!?

IMG_20170623_094413

I Albertslund er planen at overgå til såkaldt lavtemperatur fjernvarme i 2025. På den ene side er det langt ude i fremtiden, men på den anden side er det lige om lidt, når man tager i betragtning, at samtlige boliger, institutioner, skoler, virksomheder og alle andre, der modtager varme fra varmeværket, skal være klar til at kunne gå ned i temperatur om 8 år. Læs mere her!

Agenda Centeret til Folkemøde

IMG_20170616_104507For første gang lukkede vi kontoret og drog til Folkemøde på Bornholm. Der holdt vi oplæg om, Den bæredygtige by og hvor langt vi er kommer i Albertslund, men vi sugede selvsagt også til os i de mange andre arrangementer. På billedet sidder Centerets formand, Tove Jensen, midt i billedet og lytter til en debat om sprøjtegifte fra fødevarer i menneskers urin.

Brugergruppen lod propperne springe

IMG_20170621_203208_1Der var flot flot lagkage og champagne til Brugergruppen på sidste møde før sommerferien. Anledningen var, at kommunen har givet årets Grønne Initiativpris til Brugergruppen, dels for dens engagement igennem alle 25 år med det grønne regnskab, og dels for dens indsats med udviklingen og indførelsen af det nye affaldssystem. Læs mere her!

Græsrødder på besøg i HOFOR

IMG_20170612_183556

For tredje gang inviterede HOFOR græsrødderne til dialogmøde den 12. juni. Mødet blev holdt på ”Energi & Vand” ved Damhussøen, hvor der også var tid til en rundvisning. Det er et meget inspirerende sted, der tager imod tusindvis af skolebørn hvert år.

En ordentlig basse

IMG_20170612_203508

Det er ikke småting, der er blevet fældet på Trippendalsstien. Her er en af de store popler, der har måttet lade livet.

Børnefestuge med affaldssortering

IMG_20170613_125340Børnefestuge er, når Albertslund er bedst. På Børnefestugen spurgte vi, ”Er du vildt god til at sortere affald?”. Og målt på dem der kom forbi vores bod, så er langt de fleste børn vildt gode til at sortere. De har ganske fornuftigt styr på det 🙂

Undervisning i affaldssortering

2017-05-15 09.02.38 (2)I løbet af de seneste måneder er mere end ¾ at byens skolebørn blevet undervist i at sortere affald. Vi har indtil videre væres på Egelundskolen, Herstedøster og Herstedvester Skole for at tegne og fortælle, lege og quizze om affaldssortering. Læs mere her!

Ny Albertslund plakat: Bydiversitet 2017

bydiv-23-apr-1Kulturøkologisk Forening har en plan! Hvert år vil de udgive en plakat med en række udsmykninger, der er blevet lavet rundt om i Albertslund i det forløbne år. Plakat no. 2 er netop udgivet. Den kan købes i Agenda Centeret. Læs mere her!

Nyhedsmail fra Agenda Centeret

image002

Med jævne mellemrum, sender vi Nyhedsmails ud til vores netværk på omkring 400 personer. Vil du også på listen og modtage mails fremover, så send en mail til markussen@agendacenter.dk

Du kan se den seneste mail udsendt den 2. juni her!

Skraldeinstrumenter selvfølgelig

image001Hvad spiller man på til Kulturfest i Blokland? Skraldeinstrumenter man selv bygger! Se mere her!

 

HOFORs bestyrelse på besøg

IMG_20170531_161407Vi har netop haft besøg af HOFORs bestyrelse. Da Povl Markussen sidder i bestyrelsen, inviterede han dem til at holde det årlige strategiseminar her hos os. De fik noget at vide om Centeret, men der blev også tid til at se Kanalrenoveringen og De Våde Enge.

Tyve børn og voksne lagde grunden til Biotopia i Birkelundparken

IMG_20170522_184828

Mandag den 22. maj kastede tyve børn og voksne sig over de træstammer, kommunens folk havde tyndet ud ved politistationen. Dermed blev projekt Biotopia skudt i gang. Biotopia er gået fra ide til virkelighed! Læs mere her!

Første etape af Kanalgaden indviet

IMG_20170523_171054100 albertslundere var mødt op den 23. maj for at indvie den vestlige del af Kanalgaden. Der er endnu ikke vand i selve kanalen, og beplantning og bænke er ikke på plads, men Kanalgaden er åben og ikke længere afspærret. Hele Kanalgaden bliver færdig til november, og så har Albertslund Syd fået endnu et løft – og er klar til de helt store skybrud!

Kampen mod bjørneklo indledt – igen

IMG_20170523_195802_1 Kulturøkologisk Forening har i mere end 10 år bekæmpet bjørneklo i Store Vejleådalen – uden gift naturligvis! Og nu er sæsonen startet igen. Heldigvis er der anslået kun 10 % tilbage, men de skal bekæmpes og arealerne overvåges, så planten ikke kommer tilbage i stor stil.

Brugergruppen fik miljøprisen

IMG_20170518_162455Brugergruppen består af repræsentanter fra samtlige boligområder. De fik kommunens miljøpris for deres arbejde med at de nye affaldsordninger, hvor Brugergruppen har været med hele vejen og de enkelte medlemmer har gjort et kæmpe arbejde i deres boligområder for at få alt til at lykkes. Birthe Nielsen modtog prisen på Brugergruppens vegne, da kommunen holdt 25 års jubilæum for Det Grønne regnskab den 18. maj.

Sådan kan de også se ud

IMG_20170519_081348IMG_20170519_081402

Dem har vi fundet på en væg i Galgebakken.

Årsmøde i vores nationale netværk for lokalt agendaarbejde

IMG_20170517_093330

Mogens Lykketoft holdt oplæg om FN’s 17 verdensmål, eller Bæredygtighedsmålene om man vil. De hænger sammen. Man kan ikke løse et, uden også at løse andre. Mogens var formand for FN’s generalforsamling, da målene blev vedaget, så han var tæt på. Det er mål, der er værd at skrive sig bag øret, for de kommer til at dominere den fremadrettede dagsorden.

Kommunalbestyrelsen sagde ja til Biotopia

02510

17 af 21 kommunalbestyrelsesmedlemmer nikkede ja til vores ansøgning om Biotopia i Birkelundparken. Så nu kan vi gå i gang – og det gør vi så! Allerede på mandag den 22. maj kl. 17 starter vi med en brændemur. Læs mere her!

Birkelundparken blev ren

IMG_114726 kilo affald indsamlede vi i Birkelundparken den 12. maj. Der var rigtig meget plast og sølvpapir, men også et cykelstyr, en hængelås, en grydelap og så meget underligt en del hunde(plast)poser. Når lorten er samlet op i posen, skal den naturligvis smides i skraldespanden – ikke i parken. Tak for hjælpen, til dem der bidrog!

Farver på!

IMG_20170508_154327

Betonmuren og stenene ved Agenda Centeret har vi fået udsmykket af nogle dygtige lokale graffitimalere. Det nye motiv er fyldt med Vand og Natur og Modsætninger. Det lyser op og pynter i Kanalgaden. Kig selv forbi! Se flere fotos her!

Kan du de 20 svære?

image002Test din viden om affaldssortering

Hvordan skal hvad sorteres!? Vi har samlet 20 spørgsmål om, hvordan forskelligt affald skal sorteres. Prøv din viden og find ud af, om du gør det rigtigt. Klik her!

Kulturhistorie til ministeren

IMG_20170507_113727_1

Til Vestskovens 50 års jubilæum havde Kulturøkologisk Forening en bod, bl.a. med små (kultur)historier om, hvad der var her før Vestskoven kom til – og de historier synes vi ikke, miljøministen skulle gå glip af. Du kan også se folderen med udvalgte historier her!

Insekthoteller i lange baner

IMG_20170429_123601_1

Der blev lavet insekthoteller i lange baner på Grøn Dag. Projekt 10 % mere natur i Albertslund hjalp folk med at udfylde insekthoteller med forskelligt materiale til nyttige insekter. Det handler om at styrke naturen ved at gøre den mere varieret og robust. Læs mere om ”10 % mere natur” og insekthoteller her!

Det er have tid

IMG_20170428_073909

Varmen er endelig ved at indfinde sig, så jorden bliver ”tjenelig”. Ikke kun eksisterende potter, kummer og havelodder skal gøres klar og sås til. På billedet er det en helt ny have på en skråning i Galgebakken, der netop er taget i brug.

Farver på plankeværket!

IMG_20170419_090757Nu er det ikke kun støjmuren ved DIK-kollegiet, der har fået motiver, farver og udsmykning – det har plankeværket også 🙂

Nyt fra Agenda Centeret

image001

Læs ACA’s seneste Nyhedsbrev her!

Næringsstofkredsløb

IMG_20170405_092424_1Traditionen tro har hyldeboerne igen doneret deres urin til videnskaben. 10.000 liter er netop afhentet. Det skal bruges til videnskabelige forsøg på Landbohøjskolens marker i Taastrup. En person tisser på et år næringsstoffer nok til at dyrke 250 kilo korn – så godt at få dem ind i kredsløbet igen!

Nyt fra Brugergruppen – Marts 2017

20160818_083402

Intet Brugergruppemøde uden status på affaldsordningerne – mødet i marts var ingen undtagelse. Læs Nyt fra Brugergruppemødet her!

Figurerne kom hjem!

_DSC0023

Efter 27 måneder i “landflygtighed” kom “4-SYD figurerne” endelig hjem. Den 29. marts blev de, ved en lille fernisering, sat op på VA 4-SYDs beboerhus i Svanens Kvt. For to år siden var figurerne centrum for en stor debat i hele byen. Se talen, der blev holdt ved ferniseringen, her!

Undskyld vi går i vejen langs Kanalgaden

IMG_20170327_094313_resized_20170331_032539504

Kanalen renoveres og forskønnes. Nu er projektet nået til centrum, hvor hegn og beplantning er fjernet og Kanalen tømt for vand. Læs pressemeddelelse fra HOFOR her!

Statusnotat om de nye affaldsordninger

20160818_083445(0)Til Brugergruppemødet den 30.3. havde forvaltningen udarbejdet et statusnotat om de nye affaldsordninger – hvordan går det, hvad halter og hvad skal der nu fokuseres på. Læs notatet her 

(det starter på side 8)

På vej mod bæredygtighed anno 2016

20160921_120130

Byens omstillingen til bæredygtighed er Agenda Centerets formål. Hvordan det går med den proces, kan man læse om i vores Årsberetning – og beretningen for 2016 er netop blevet færdig. Læs den her!

Hvordan kommunikerer vi?

IMG_20170323_095736

Det fortalte vi om på miljøforummet for kommunens miljørepræsentanter. Vi har 5 kommunikationsdogmer. Du kan se dem her!

Problemer med plads til plasten?

minimizerenVi har fået en tilbagemelding fra en glad bruger af ”Minimizeren”, man kan komprimere sit bløde plast i, og få plads til meget mere. Vi sælger dem til indkøbsprisen kr. 80.

Se vores lille film om den her

Spærret inde eller ude?

IMG_20170314_135640

Det må være op til øjnene der ser, men i hvert fald er Kanalrenoveringen nu kommet til os i no. 32. Det vil selvfølgelig give bøvl og ballade i byggeperioden, men kors hvor vi glæder os til resultatet – en ny flot Kanal!

Tur for de nye

IMG_20170306_113427_1

To gange om åres viser Agenda Centeret nye kommunale medarbejdere rundt i byen.  På billedet er (bus)turen kommet til Vikingslandsbyen, hvor arbejdet med den nye vikingevej over Ådalen er i fuld gang.

Mere natur i byen – “Biotopia” i Birkelund-parken

image001Natur kan man (næsten) ikke få nok af. Det er godt for krop og sjæl og mange andre ting – bl.a. huspriserne..! Derfor har vi sammen med Naturgruppen lavet et forslag til etablering af et demonstrationssted i Birkelundparken. Vi kalder det for ”Biotopia”. Det skal være et sted for Natur, Oplevelse, Læring & Inspiration. Læs mere her!

Hjælp, der gør en forskel fra Albertslund til børn i Uganda

DSC_7862I slutningen af 2016 blev der gennem et samarbejde mellem flere af Albertslunds institutioner og Kulturøkologisk forening indsamlet sko til børnehjemsbørn og fattige skolebørn på øen Kalanga i Uganda. Læs mere her!

Lighting Metropolis i Albertslund

møde 328 steder i Greater Copenhagen skal ”Lighting Metropolis”, der er et stort EU-støttet projekt i Gate 21, lave nye innovative lysløsninger. Et af stederne er i Hyldespjældet. Hvad der præcis skal ske, er under udvikling, og en arbejdsgruppe arbejder på det.

Begræns andefodringen

IMG_20170220_161846Det er hyggeligt og ungerne elsker det – at fodre ænderne; men overdriv det ikke, for det er rigtig skidt for vandet – bl.a. i Kanalen. Et kilo brød forurener lige så meget som 500 liter kloakvand! Det giver alger, det giver lugt, det giver grumset vand og måske endda rotter!

Kan sort plastik overhovedet genanvendes?

IMG_20170216_125826Ja, det kan det, og det skal det! Spørgsmålet er opstået, fordi mange har læst en artikel i det seneste nummer af Samvirke, hvor der skabes tvivl om, hvad man skal gøre med sort plastik. Læs mere her!

Hvad gør jeg med mit hullede og plettede tøj?

IMG_20170125_100008_2

De fleste ved godt, at de gode bukser fra sidste år, der er krøbet i vask, eller trøjen, der bare har den forkerte farve, kan afleveres til genbrug i tøjcontainerne rundtom i byen, men hvad gør man med skjorten med rødvinspletten, den falmede jakke, eller bukserne med hul på knæet? Få svaret her!

Længere åbent i Drivhuset

anette og olav

Kommunens Genbrugsstation og Drivhuset fylder 3 år i februar – og nu udvides åbningstiden til kl. 17 i hverdagene. I weekenden er det frivillige, der holder åbent, og bliver der flere frivillige, kan åbningstiden i weekenden også udvides. Læs mere her!

Tilmeld dig Nyhedsmails fra Agenda Centeret

image002

Der sker hele tiden noget nyt inden for miljø og affald i Albertslund. Derfor udsender vi en Nyhedsmail med jævne mellemrum, til folk der er interesseret i at holde sig orienteret. Vil du med på Mail-listen, så send en mail til markussen@agendacenter.dk

Jeg har for meget plastaffald – hvad gør jeg?

20170116_152718Efter den nye affaldsordning er trådt i kraft, er de fleste blevet overrasket over, hvor meget plast de har, og for mange giver det problemer med at få plads til den – både inde og ude! Og hvad gør man så? Få svaret her!

5 gange mere gas af madaffaldet

20161123_083141Ved årsskiftet blev der også skiftet biogasanlæg til behandling af alt det madaffald, der sorteres og samles ind i Albertslund. Ind til årsskiftet blev det kørt til et biogasanlæg ved Holbæk, nu bliver det kørt til biogasanlægget Hashøj ved Slagelse.
Læs mere her!

dk_1577070

Madaffald SKAL i grønne bioposer – og husk knude på!

20161123_083141

Så lykkede det. DIK-kollegiet her fået solceller!

img_20161213_110355_resized_20161216_030938545 De har været længe under vejs. Og markedet for solceller er stort set gået i stå, fordi økonomien i solceller er blevet udhulet. Men DIK-kollegiet har alligevel formået at bryde ud af dødvandet. Tillykke med anlægget. Godt gået!

Naturgruppen og Agenda Centeret byggede en syv meter lang brændemur i Egelundparken

20161017_092246

Formålet med brændemuren er at skabe en mere varieret og mangfoldig natur – at skabe biodiversitet. Læs mere og se billeder her!

Nu har vi også sorterings-vejledningen på tyrkisk og engelsk

skaermbillede-2016-10-25-kl-07-15-57Alle husstande har fået en affaldsguide med en dansk sorteringsvejledning i. Men for at sikre, at flest mulig kan forstå den nye sortering, har vi fået vejledningen oversat til tyrkisk og engelsk. Se dem Tyrkisk her & Engelsk her!

Skal vandsektoren sælges til private!?

20140227_110828

Den debat kører, og det har Albertslunds forbrugerrepræsentant i HOFOR’s vandbestyrelse en klar mening om. Se artiklen i Berlingske her

Se flere plakater på:

iqbal-side001mette-og-tue-side001https://www.facebook.com/ILoveAlbertslund/

Hvad består vores affald af?

dsc01466

Kan det virkelig passe at 43 % er madaffald, som Miljøministeriet siger?. Vi har undersøgt det. En medarbejder i Agenda Centeret og hendes familie sorterede og vejede deres affald en hel uge.
Se resultatet her!

Hvor køber jeg stativer, bøtte og beholdere til at sortere i under køkkenvasken?

DSC09684

Vi har indrettet fire køkkenskabe for at demonstrere, hvordan man kan indrette sig, når nu affaldet skal sorteres meget mere. Se her hvor du kan købe de forskellige stativer, bøtter og beholderne vi har brugt, og hvad de koster. Klik her

Affaldssortering indendørs

Læs her hvordan du kan gøre, og hvilke tommelfingerregler der er gode at tage udgangspunkt i, når du skal indrette din sortering indendørs.

Hvordan er det affaldet skal sorteres? Det kan du se her!

skaermbillede-2016-09-13-kl-08-43-03Når vi nu skal sortere vores affald bedre, er der lavet en sorteringsvejledning, der kan guide dig, så ressourcerne ender det rigtige sted i stedet for at blive brændt af i forbrændingsanlægget. I virkeligheden er det ikke så svært, men man skal selvfølgelig holde tungen lige i munden når de nye vaner skal tillæres.

Se sorteringsvejledningen her!

Hvordan får jeg dog plads til 7 fraktioner!?

20160912_113235Det spørger rigtig mange sig om, nu hvor affaldet skal sorteres i 7 fraktioner fra den 1. oktober. Men det er i virkeligheden ikke nødvendigvis så svært. Læs hvad du skal gøre her!

Overraskende meget plastik i affaldet

20160901_100816Har du en ide om, hvilken slags affald du har mest af? Hvis ikke, så kommer du helt sikkert til at få det, når den nye affaldsordning træder i kraft. For rigtig mange, der begynder at sortere affald, bliver meget overrasket over, hvad det egentlig er for typer affald, de har mest af. Læs mere her!

Hvorfor sortere madaffald?

Skærmbillede 2016-08-15 kl. 17.47.14

I forbindelse med den nye affaldsordning skal vi alle til at sortere vores husholdningsaffald i 7 fraktioner. En af de nye fraktioner er madaffald. Men hvorfor giver det mening at sortere madaffaldet fra til genbrug? Læs om det her!

Indendørs affaldssortering

Skærmbillede 2016-06-30 kl. 00.27.32Vi skal sortere mere, for at udnytte alle ressourcerne i affaldet. ”Hvert kilo tæller”, som kommunens siger. Få nogle gode tip til, hvordan du indretter dit køkkenskab, så du også får plads til de nye fraktioner her!

Ny generation toilet

20160318_173328En person tisser om året næringsstoffer nok til at dyrke 250 kilo korn! Derfor skal vi have urinen sorteret fra, så den kan komme tilbage på landbrugsjorden, ellers går det galt. I Agenda Centeret har vi netop fået udskiftet vores gamle urinsorterende toilet med en helt ny type, vi skal afprøve – og det virker lovende.

Lys på Kvickly-gavlen

_DSC2919 (2)Kulturøkologisk Forening har været på spil igen-igen. De har før udsmykket huse og slået til lyd for mere udsmykning og forskellighed i byen. Den sidste aften i februar var turen så kommet til Kvickly og plejecenterets gavl ud mod jernbanen. Læs og se mere her!

”Om Agenda Center Albertslund”

20160121_103836Sådan hedder det dokument, Agenda Centerets bestyrelse lige har revideret og godkendt. Vi kalder det også for vores ”identitetspapir”. Det fortæller, hvad Agenda Centeret er, hvad vi vil og hvilke mål og principper vi har. Du kan se det her!

image001

Vil du skjule dine affaldsbeholdere?

image004Hører du til dem, der snart skal have nye affaldsbeholdere, og vil du gerne ”pakke dem lidt af vejen”, så kig en gang i vores ”Idekatalog til containerskjulere”. Der er lidt for en hver smag. Hvis du vælger at lave et skjul i træ, anbefaler vi, at du ikke bruger trykimprægneret træ.

Se hæftet her!

Sådan tømmes en nedgravet affaldsbeholder

20150622_115229

Det tager bare to minutter, at tømme en nedgravet affaldsbeholder/pose på 5 m3! Lastbilen kører hen. Hejser posen op. Åbner og tømmer posen. Lukker posen igen og hejser den på plads. Se billedserien af en tømning af en beholder i Kanalens Kvarter her!

I Love Albertslund

forbrandingenwww
Følg ”I Love Albertslund” kampagnen på https://www.facebook.com/ILoveAlbertslund

Nyttige publikationer

DBATrampestiSkærmbillede 2016-03-14 kl. 21.58.15
sortering
Låne-dele-og-bytte-folder-8.15Skærmbillede 2016-01-18 kl. 21.05.23

Læs og Se om :

Problemer med plads til plasten? Se filmen her!

Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler i 2050. Se filmen om ”Ny energi” her!
Hvad er ”Vugge til Vugge”? Se filmen her!
Se filmen her om hvordan du nemt tjekker, om dit WC er utæt her!

Fra lineær til cikulær økonomi! Se videoen her!
Hvordan sætter jeg en vandsparerdims på min vandhane? Se video her!

Den historiske beretning om Hyldemarken her!

Gamle huse får ny energi –se videoen her!

Klodemosaikken her! & se film her!

Læs de nyeste Nyhedsbreve & Beretninger her!

ACA Nyt no 82
KØF Nyt no 147

ACA Beretning 2016
KØF beretning 2016