Agenda Center Albertslund

Agenda Center Albertslund (ACA) og Kultur Økologisk Forening (KØF)

 

Nye poser til madaffald (er i den grad) ankommet


 

I de kommende uger kommer Agenda Centeret rundt i hele byen med nye grønne poser til madaffaldet. Poserne er lavet af genbrugsplast og de er både stærkere og mere tætte end bioposerne. Læs mere her!

Albertslund har også en repræsentant i HOFOR de næste 4 år

 

Povl Markussen og Anders Jørn Jensen (fra Nørrebro) er begge genvalgt som forbrugerrepræsentanter i bestyrelserne for HOFORs vand- og spildevandsselskaber. Læs mere her!

Hvor ligger Albo?

Ja, der var en gang adressen hed Nordmarksalle, men ny er Albo pakket ned og ligger fint sorteret i store bunker, klar til afhentning og genbrug.

Ugens Tanke

“Haver kan være oaser for liv, der giver en hel del insekter mulighed for at…….”

Læs mere her!

 

 

 

“Stærkt på vej mod de 50 % genanvendelse – status på affaldssorteringen og hvad gør vi nu?”

Informations- og dialogmøde i Kommunalbestyrelsessalen torsdag den 19. april kl. 19-21. Anledningen er, at vi overgår til at bruge poser af genbrugsplast til madaffald. Vi lægger op til at få en dialog om, hvordan vi kan øge genanvendelsen af især madaffald. Se invitationen her!

Rød Cafe fredag den 20. april

Deltag i debatten om cirkulær økonomi, deleøkonomi og -fællesskaber, genbrug, vugge-til-vugge, affaldssortering og hvordan vi tackler det i Albertslund.

Oplægsholder Povl Markussen, Agenda Centeret.

Læs mere  her!

Grøn Dag på kommunens materialegård lørdag den 5. maj.

 Se folderen her!

Flere rester af sprøjtegifte i ikke-økologiske grøntsager

Nye undersøgelser fra Fødevarestyrelsen viser, at der er kommet flere sprøjtegiftrester i danske konventionelt dyrkede grøntsager end tidligere. Læs hvad du kan gøre for at undgå dem her!

Nye poser til madaffald

I dag bliver vores madaffald lavet om til en tykt flydende pulp, inden det kommer i biogasanlægget. Men de grønne bioposer er ikke sådan lige af få gjort flydende, derfor bliver de sorteret fra og sendt til forbrænding, og derfor skal vi have nye grønne poser af genbrugsplast. Læs mere her!

Elmasterne i Egelundparken hænger med kablerne

Fra transformerstationen på Roskildevej lige vest for Roskilde kro, op gennem Egelundsparken, over golfbanen, via Vestskoven og rundt om Herstedhøje til transformerstationen Ejbygård i det nordøstlige hjørne af Hersted industriprak, er de store elmaster nu ved at blive fjernet. Det er en historisk periode, der rinder ud. Læs mere her!

Vi har eftersorteret restaffaldet

Resultatet viste, at der stadig er meget genanvendeligt i restfraktionen. 44 % af det der lå i restbeholderne var genanvendeligt. Mest var der af madaffald (30 %) og plast (6 %). De resterende fraktioner nåede kun op på 8 % til sammen. Så det er mad og plast, vi skal blive bedre til at sortere.

ACA Beretning 2017

Læs mere her!

Vi blev meget klogere på plastsorteringen

En busfuld brugergruppemedlemmer tog for nyligt til Amager for at bese Københavns plastsorteringsanlæg. Vi havde hørt bekymrede røster rundt omkring i boligområderne om, hvorvidt alt det plast, vi går og sorterer, nu også bliver genanvendt eller om det bare ryger til forbrænding. Så derfor arrangerede vi en tur til anlægget. Læs mere  her!

Har du undret dig over det nye træ i kanalen?

Hvis du er i tvivl om, hvad der er for et træ, der er blevet plantet på den lille ø i Kanalen, kan vi oplyst, at der er et pile-træ.

Spar brændstof og CO2 udledning når du kører bil

De fleste af os kører bil, sådan som vi har lært det i tidernes morgen og altid har gjort. Men bilerne har ændret sig, og der er kommet større viden om miljø- og økonomirigtig bilkørsel. Læs mere her!

Årsafregningen er svær at gennemskue

Det er tid for årsafregninger for vand, varme og renovation – og mange tager sig nok til hovedet, når de ser regningerne, for de er lange og svære at forstå. Men vi vil gerne hjælpe dig. Så kontakt os endelig, hvis du har problemer med at gennemskue regningerne.

Hvad gør jeg med mit tøj-affald?

”Hvad skal jeg gøre med mit gamle tøj, når jeg ikke kan bruge det mere?” Det er et af de spørgsmål, vi er blevet stillet mange gange efter, at den nye affaldsordning trådte i kraft.  Læs mere her!

Den øde ø i Kanalen…

Øen er faldefærdig, den skal fornys, og så er det gamle træ på den blevet fældet, for at give plads til et nyt og livskraftigt.

Det er da hyggeligt

Det er ikke meget, der skal til, for at forvandle en kedelig væg til et sjovt sted, som her på institutionen Toftekær. Tak! Det er hyggeligt

🙂

Hvor meget ryger forkert i år ?

For et år siden eftersorterede vi en nedgravet Rest-beholder og fandt, at 31 % i Restfraktionen faktisk var madaffald og 7 % var plast. Der var altså et stort potentiale, for bedre sortering og mere genbrug. I år eftersorterer vi igen. Det gør vi i uge 7 og denne gang fra 4 boligområder. Resultatet bliver lagt op her på siden, så snart vi har det.

At ældes med ynde

I oktober 2016 lavede vi brændemuren i Egelundparken som en nye biotop, hvor alt mulig småkravl nederst i fødekæden kan finde mad og husly. Skovjordbærrene på toppen har fået godt fat og selv om træet stadig ser frisk ud, så er barken ved at slippe, og det vil uundgåeligt med tiden gå i opløsning – og ældes med ynde. Se flere billeder her!

Vandhaverne klar

Så er vandhaverne renset op, og klar til at modtage og masse regnvand. Det bliver hyggeligt til foråret, når der kommer farver på 🙂  Se foto her!

Få styr på om dit hus holder tæt

Føler du ikke, at dit hus holder godt nok på varmen, eller trækker det ind fra et eller flere udefinerbare steder, så kontakt os forat få termograferet dit hus. Vi tilbyder nemlig igen i år gratis termografering til husejere i Albertslund. Læs mere  her!

Socialøkonomisk virksomhed i Hedemarken

Om alt går vel, kan man snart købe fine sammenplantninger i forskellige kreative genbrugspotter i Hedemarken. Pavillonerne til den nye socialøkonomiske virksomhed, der skal stå for produktionen, er på plads. Nu mangler indholdet. Vi skal nok holde jer orienteret, når der sker nyt.

Tøj skal i tøjcontainerne

At producere tøj kræver både meget energi, vand og kemikalier, derfor er det godt, at selv fibrene fra tøj, der er gået i stykker, kan genbruges. Kom derfor alt dit gamle tøj, rent eller snavset, i hjælpeorganisationernes tøjcontainerne rundt om i byen – Tak!

Børnene afgjorde vandsparekonkurrencen i Albertslund Nord efteråret 2017

Fra september til december dystede 9 familier i Albertslund Nord om, hvem der kunne spare mest på vandet. 7 af de 9 familier fik sparet på vandet i løbet af konkurrencen. Der var særligt en familie, der skilte sig ud. Læs mere her!

Egetræer plantet

Ved Biotopia i Birkelundparken er de 3 nye egetræer nu plantet. De er sat i en ligebenet trekant med ti meter imellem. I en diameter om træerne på 3 meter, er græsset skrabet af i en dybde af 15 cm væk, der fyldes så grus på, og i det planter vi ege-skovens urter. Om 50 år vil de have vokset sig rigtig store, og deres kroner vil flot komme til deres ret.

Mos kan selv!

Mens vi i Agenda Centeret har diskuteret, hvordan vi kan få mos til at gro på betonen, har mosset helt selv fundet ud af det! Billederne er fra betonkanterne i Kanalen. Imponerende! Se flere billeder her!

Klimaskiltet på plads igen

Nu kan man igen finde vej fra Kanalen til Kyoto, Paris, Rio og Agenda Centeret – for klimaskiltet i Kanalengaden er på plads igen. Dermed nærmer renoveringen af Kanalen sig også sin afslutning. De sidste bænke og andre ”detaljer” er ved at være på plads, men ellers er det kun mere vand i Kanalen, der mangler. Læs mere her!

Har du styr på strømmen?

Har du stadig hallogen- eller glødepærer i nogle af dine lamper, eller har du ældre elektriske apparater rundt om i hjemmet, så er der potentiale for nemme strømbesparelser. Måden at finde ud af det på, er at kontakte os i AgendaCenteret. Så kan vi komme på et gratis energitjek. Læs mere her!

Der er gravet grøfter

Vandet skal væk! – også fra jernbanen. Derfor har Bane Danmark netop gravet de gamle grøfter lange jernbanen fri. De var efterhånden groet til, og trængte til en ordentlig oprensning, ellers kunne vi risikere, at jernbanen på et tidspunkt blev undermineret. Billedet er fra Hyldagerparken.

Årets lyspunkt: Small Living, Peter Friis

Small Living Albertslund får prisen for at sætte en ny boform på dagsordenen i Albertslund. Small Living vil skabe et bofællesskab på Randager. Her vil de bygge 20 træhuse med tilhørende fælleshus på skruefundamenter med et minimalt energiforbrug. Husene vil være funktionelt indrettet på maks. 90 m2. På grunden bevares beplantningen og regnvandet håndteres. Læs mere her!

Nyt fra december-mødet i Brugergruppen

Bl.a. om hele byens omstillingen til Lavtemperaturfjernvarme. Det er en meget stor sag, vi kommer til at have på dagsorden igen og igen her i byen de næste 8 år. Læs mere her!

Der er meget, man kan glæde sig over

Nu f.eks. tunnelen ved cykelhandleren i Kanalgaden. I forbindelse med afslutningen af renoveringen af Kanalen, fik tunellen også en tiltrængt overhaling. Den har ellers stået tæske grim i mange år. Men nu kan vi glæde os over, at den er blevet sat i stand. Tak for det!

Hvordan ser det ud med affaldssorteringen?

Vi har igen været ude for at kigge i containere, for at se, hvordan det står til med sorteringen. Og umiddelbart ser det rigtig godt ud. I containerne med genbrugsfraktionerne bliver der generelt sorteret ganske flot. Det betyder, at vi fremadrettet, kan flytte fokus til at få mere genanvendeligt sorteret ud af restaffaldet og over i genbrugsfraktionerne. Læs mere her!

Nye træer langs Kanalen

Alle fliser er ved at være lagt, vandet vender snart tilbage til Kanalen, og nu plantes der også nye store træer i bedene – det er el og løn. Om alt går vel, kan hele Kanalprojektet afsluttes den 21. december.

Flere og flere bøger i Bogladen

I snart et år har frivillige sorteret og ordnet bøger i Bogladen på Kommunens Genbrugsstation. Det har været en kæmpesucces. Flere og flere bøger skifter hænder og selv om de frivillige kommer hver dag, kan de ikke følge med. Derfor søger de flere frivillige. Læs mere her!

Undergrunden overvåges

Hvad der sker i undergrunden, går de fleste ikke at tænker så meget over til daglig – men det gør de i HOFOR. For vandselskabet skal hele tiden være sikker på at kunne skaffe rent vand nok til Storkøbenhavn. Læs mere her!

Næsteskabet indviet

På vej mod biblioteket lige ved siden af Musikteateret støder man på et blåt skab med påskriften ”Næsteskabet”. Næsteskabet har vi etableret i samarbejde med ”Næstehjælperne Albertslund”. Ideen med skabet er, at man kan sætte ”overskuds” madvarer og husholdningsartikler på hylderne, og har man brug for noget, kan man tage det. Læs mere her!

Gang i varmeværket

Varmeværket er et spidslast værk. Dvs. det startes kun op, når det er særligt koldt, og de andre værker har brug for en hjælpende hånd. Det har de typisk 3-4 uger om året. Derfor kan man her i den kolde tid, af og til se, at det ryger fra skorstenene.

“Alles Have”

Det er ikke kun “Biotopia” i Birkelundparken, der er tænkt som et inspirerende og dejligt sted, hvor alle er velkomne. Her er det i Ålborg ved Limfjorden, man bliver inviteret indenfor.

Kvas hegn i Biotopia

I længere tid har vi arbejdet på en brændemur i Biotopia i Birkelundparken. Men der findes også andre gode hegn og mure, der giver mere biodiversitet. Med en lille bobcat har vi derfor fået boret nogle stolpehuller og er nu i fuld gang med at lave et Kvashegn!

Alternativet i Agenda Centret

Fredag den 17.11. kiggede Alternativets leder, Uffe Elbæk, forbi i Agenda Centeret. Læs mere her!

Østerby vandværk

Agendacenteret var med, da Herstedøster skole i uge 46  omdannede skolen til minisamfundet Østerby – og vi var “Østerby vandværk”. Læs mere her!

Plastic Change – plastikforurening i verdenshavene foredrag

Tirsdag den 28. november kl. 19.30 stiller Plastic Change
skarpt på plastikforurening i havet og tager publikum med
på en spændende og øjenåbnende rejse ud på verdens
oceaner. Plastic Change er en international organisation
med base i Danmark, der skaber opmærksomhed på
konsekvenserne af den voksende forurening med plastik i
havene og miljøet i det hele taget Publikum vil gå fra
foredragene med større viden om omfanget og konsekvenserne
af plastikforurening og ikke mindst med handlemuligheder,
der kan nedbringe plastikforbruget i deres egen hverdag.
Plastik er en af de største og måske mest oversete
miljøkatastrofer, hvis omfang vi kun kender lidt til.
’Plastic Change’ har med Ekspedition Plastik besøgt to af
verdens fem store plastiksupper og stiller i dette
foredrag skarpt på, hvilke konsekvenser, plastik har for
vores dyr, økosystemer og os selv. Vi ser nærmere på,
hvordan vi løser problemet med plastik i havet og giver
publikum chancen for både at se, høre og føle, hvordan
vores produktion og brug af plastik har sat sit
uigenkaldelige præg på vores natur og havmiljøet. Særligt
ved dette foredrag er, at publikum bliver inviteret med ud
at sejle gennem små filmklip, hvor vi følger forskeres
arbejde ombord på ekspeditionsskibet. Foredraget holdes af
Claudia, der er en af Plastic Change biologer.
Arrangementet er et samarbejde mellem Albertslund
Bibliotek, Galgebakkens Beboerhus og Agendacenter
Albertslund. Der er gratis adgang med tilmelding på
www.albertslundbibliotek.dk

”I Love Albertslund” i den gamle Nordeabygning

IMG_20171107_145334

Vi har fået lov til at låne vinduerne i den tidligere Nordeabygning. Det er vi meget glade for, fordi vi faktisk mangler gode udstillingsmuligheder. Lige nu er det de nye ILA plakater, der pryder vinduerne.

Lys på, for klimaet!

DSC04836

I forbindelse med FN’s årlige Klimatopmøde, der i år afholds i Bonn, har KØF igen sat lys på deres klodemosaik ved jernbanen. De 4 kloders budskab er: ”Globale aftaler eller flere kloder”, underforstået: Vi har kun en klode, og vi får ikke flere, så lad os aftale at passe på den. Det budskab er stadig alt for aktuelt! Se foto her!

Gode delefællesskaber i Albertslund

stine-simon-carl-side001

Vores by er fyldt med gode delefællesskaber, og dem sætter I Love Albertslund fokus på i oktober-november med en række nye plakater på Facebook. Her er det Beboerudlånet på Galgebakken, hvor man kan man låne alt fra skruemaskiner, båndpudser og fliseskærer, over hæftepistol, klaverseler og stige, til symaskine, tæpperenser og weekend-børneseng.

Følg med på https://www.facebook.com/ILoveAlbertslund/

Børne-KB lærte om vand

IMG_20171101_122451Årets tema for Børnekommunalbestyrelsen (6. klasser) er Bæredygtighed og Vand. Derfor var vi blevet bedt om at fortælle, hvordan det lige er med vandet i Albertslund. Med grundvandet, med spildevandet og med regnvandet. Klasserne skal nu lave forslag til, hvad de ønsker realiseret. Hvilket projekt der vinder, afgør Børne-KB i begyndelsen af næste år.

Nye kommunale medarbejdere introduceret til Albertslund

IMG_20171023_120509Det er en fast tradition, at Agenda Centeret er guide på en bustur for nye kommunale medarbejdere, så de kan se og høre om den by, de nu skal arbejde i. Turen handler om kulturhistorien, boligområder, erhvervsområder, Vestskoven, planer og visioner og meget meget mere. På billedet er vi nået til Vikingelandsbyen.

Vær god mod fuglene: Foder dem IKKE med brød

IMG_20170828_151202Før vi sorterede madaffald fra til bioforgasning, kunne man i godhed måske godt forfalde til at fodre fuglene med gammelt brød. Men fuglene har ikke godt af det, og i virkeligheden fodre man også rotterne. Så lad for guds skyld være med det. Gammelt brød skal i de grønne poser, knude på, i madaffaldsbeholderen og så afsted til bioforgasning. Det giver rigtig god mening!

Ikke meget tilbage af gårdhusene

IMG_20171011_155022Der er fuld gang i renoveringen af gårdhusene i Syd og Vest – og der bliver gået grundigt til værks. Billedet giver et meget sigende kig ind i et gårdhavehus i Syd!

Byttemarked holder!

IMG_20171001_104737_1Albertslunderne er vilde med det årlige byttemarked på Birkelundgaard. Men der er nu også meget godt at komme efter, og det giver god mening at forlænge tingenes levetid. Derfor skiftede rigtig meget også hænder den 1. oktober, da vi afholdt Byttemarked for 5. gang. Tak til alle der bidrog med ting og sager. 🙂

Leg i (lys)sandkassen

IMG_20170928_183757_1På Gamle Landevej mellem Storagergård og rideskolen er der kommet en ny ”sandkasse” – for lys entusiaster. Den kaldes sandkasse, fordi, her bliver der leget med lyset. De pullerter, væghængte lamper, og stibelysningen, som boligområderne kan vælge imellem, er sat op her. Boligområdernes lysambassadører var torsdag den 28.9. samlet i sandkassen, for at blive sat ind i valgmulighederne.

Vidste du:

IMG_20170915_085357_1

 At Hedemarken har en bålhytte, som beboerne kan låne til fødselsdage og til at bage brød? Nej vel – men det har de faktisk 🙂

Besøg af den russiske viceminister for bolig og energi

IMG_20170929_103129_2Fredag den 29. september var den russiske viceminister forbi Albertslund. Borgmesteren fortalte generelt om Albertslund og Miljøet. Vi fra Agenda Centeret fortalte om renoveringerne, og så var der besøg hos Nina og Hans Kristian i deres renoverede rækkehus. Diskussions- og spørgelysten fejlede ikke noget, så det taget i betragtning, fik han meget med hjem til Rusland.

Nu blødere vand i Brøndby – senere kommer det også til Albertslund

IMG_20170918_111107_BURST002Mandag den 18. november var en stor dag i Brøndby. På Brøndbyvester Vandværk tog HOFOR nemlig sit helt nye blødgøringsanlæg i brug. Det betyder at borgerne i Brøndby fremover får vand med en hårdhedsgrad på 10 mod tidligere ca. 22. Læs mere her!

Læs hvad Kulturøkologisk Forening har lavet det sidste år

KØF Beretning 17_Side_1Læs det her!

En grim historie, der endte godt!

20160430_133133Så oplevede vi det, der ikke måtte ske. Tirsdag den 19. september blandede skraldemanden affaldet sammen på Porsager! Vi blev kontaktet af formanden for Grundejerforeningen onsdag morgen, og tog så straks kontakt til både ”Affald & Genbrug” i kommunen, og de to beboere på Porsager, der havde observeret hændelsen. Læs hvad der siden skete her!

Flot nyt fælleshus

IMG_20170908_160908I Rådhusdammen har de fået et nyt flot fælleshus – med planter på taget og bølgende terrasser. Tillykke! Under det hele gemmer der sig et opsamlingsbassin til regnvand, og det lyder jo ganske fornuftigt i disse tider…

Kommentar til Københavnerne der nu også skal til at kildesortere deres madaffald. Af Povl Markussen

20161123_073601Kære københavnere, glæd jer!

Der har været kritiske røster fremme om, at københavnerne nu også skal til at sortere deres madaffald fra til bioforgasning og kompostering. Et af kritikpunkterne har været, at madaffaldet skal køres til Slagelse, fordi der ikke er et biogasanlæg i nærheden af København. Og det er da også rigtigt, men det er nu ikke så slemt endda. Dels er der nok gas i madaffaldet, til at dække (mere end) hele transporten. Dels skal det afgassede materiale jo alligevel ud til landmændene som jordforbedringsmiddel, så om det køres ud på landet før eller efter, det er afgasset, er ikke så afgørende. Og endelig, og ikke mindst, så er 80 % af det, der kommer ind i biogasanlægget, fra landbruget, og kun 20 % er madaffald. Hvis vi derfor ikke fragter vores 20 % ud på landet, så skal landmændene køre deres 80 % ind til os!

Men selvfølgelig ville det da være mere ideelt, hvis vi havde et anlæg der lå lidt tættere på København. Det er jeg nu også sikker på, nok skal komme. Der er bare ingen, der vil investere i og bygge det før, de har garanti for, at de har tilstrækkeligt madaffald at modtage og behandle.

I Albertslund har vi nu sorteret vores madaffald fra til bioforgasning og kompostering det seneste år, og jo, det er da noget nyt, man skal vende sig til, men så er det heller ikke værre. Glæd jer i stedet for, til at I nu også bliver en del af løsningen, at madaffaldet bliver til energi, der erstatter fossil brændsel, og lige så vigtigt, at de livsvigtige næringsstoffer kommer ind i naturens store kredsløb igen, i stedet for at blive ødelagt i et forbrændingsanlæg.

Dit madaffald bliver først til grød

IMG_20170904_102605Alt det madaffald vi sorterer fra i Albertslund kommer til bioforgasning, og restproduktet efter bioforgasningen kommer ud på markerne. Men inden det kommer så langt, bliver det først lavet til en grød i en fabrikshal i Glostrup! Læs hvordan det går til her!

Regn = 75 gange vores vægt!

IMG_20170907_082804Efteråret er startet vådt. Alene fra onsdag morgen til torsdag morgen i uge 36 regnede det til 65 mm. Det svarer til 6,5 liter pr m2. Albertslund er 23 km2 = 23.000.000 m2. Med 6,5 liter / kilo vand på hver m2, faldt der altså i alt 149.500.000 liter = 149.500 ton vand i Albertslund på det døgn. Det er 75 gange så meget, som alle vi albertslundere vejer til sammen! Godt vi har gode kloakker og Våde Enge…!

Drømmen om mere natur tager form – Birkelundparken

IMG_20170828_191253_forside

Vi kalder det for ”Biotopia”. Det er drømmen om mere natur i byen. Mandag den 28.8. kom vi et godt skridt videre, da 15 frivillige gav den en skalle. Læs mere her!

Giftfri Have: HOFOR har over 6 mio. m2 naturarealer uden sprøjtegifte

Sprøjtegifte i haven kan forurene vores fælles dyrebare grundvand. Derfor har HOFOR tilmeldt sig initiativet ”Giftfri Have”. HOFOR har selv et giftfrit areal på hele 6.084.096 m2. Læs mere her!

 

 

Gift i vandet på Fyn giver stof til eftertanke

VandtegningNu er der igen en historie om sprøjtegifte i drikkevandet, så vandværker må lukke. Denne gang ved Odense. Det er noget rigtig skidt. Det bør give stof til eftertanke – også i Albertslund. Læs mere her!

Gør dine børn en tjeneste – lad dem cykle i skole

20170707_181515

Sommerferien er slut, og skolebørnene skal tilbage i klasseværelserne. Det er dog ikke helt ligegyldigt, hvordan de kommer derhen. Undersøgelser viser, at selv en kort cykeltur til og fra skole har en gavnlig effekt på børns sundhed og indlæringsevne. Læs mere her!

Når kloakken ikke kan følge med løber vandet over

IMG_20170803_181339

Skybrud er en betegnelse for et kortvarigt kraftigt regnvejr. Definitionen er, at på 30 minutter (eller mindre) skal der komme 15 mm regn (eller mere). Billedet er fra skybruddet torsdag den 3.8. Når kloakkerne er fyldt op, finder vandet en anden vej. Heldigvis skete der ikke større skader.

2 gange skybrud på 5 dage

IMG_20170730_175952

Søndag den 30.7. havde vi dobbelt, måske 3. dobbelt, skybrud i Albertslund. På en time kom der omkring 50 mm! Torsdag den 3.8. var der så skybrud igen. Med klimaforandringerne er det ikke så bemærkelsesværdigt. Det bemærkelsesværdige er, at byen kunne klare det uden de store oversvømmelses-problemer. Hen ad vejen har vi gearet byen, til at kunne klare større og større vandmasser. Det er en rigtig god historie.

Hvad er det?

IMG_20170728_083555

 Læs det her!

Hvad sker der med affaldet – og hvad er gevinsten ved at sortere?

20161004_162323

 For mange albertslundere er det at sortere affaldet i 7 fraktioner for længst blevet en god vane, og ikke længere en irriterende stillingtagen til hvert enkelt stykke affald. Men hvad sker der egentlig med det sorterede affald? Hvor bliver det af? Og hvad bliver det brugt til? De er spørgsmål, har vi fået mange gange. Læs mere her!

Lavtemperatur fjernvarme – hvad gør vi!?

IMG_20170623_094413

I Albertslund er planen at overgå til såkaldt lavtemperatur fjernvarme i 2025. På den ene side er det langt ude i fremtiden, men på den anden side er det lige om lidt, når man tager i betragtning, at samtlige boliger, institutioner, skoler, virksomheder og alle andre, der modtager varme fra varmeværket, skal være klar til at kunne gå ned i temperatur om 8 år. Læs mere her!

Børnefestuge med affaldssortering

IMG_20170613_125340Børnefestuge er, når Albertslund er bedst. På Børnefestugen spurgte vi, ”Er du vildt god til at sortere affald?”. Og målt på dem der kom forbi vores bod, så er langt de fleste børn vildt gode til at sortere. De har ganske fornuftigt styr på det 🙂

Undervisning i affaldssortering

2017-05-15 09.02.38 (2)I løbet af de seneste måneder er mere end ¾ at byens skolebørn blevet undervist i at sortere affald. Vi har indtil videre væres på Egelundskolen, Herstedøster og Herstedvester Skole for at tegne og fortælle, lege og quizze om affaldssortering. Læs mere her!

Ny Albertslund plakat: Bydiversitet 2017

bydiv-23-apr-1Kulturøkologisk Forening har en plan! Hvert år vil de udgive en plakat med en række udsmykninger, der er blevet lavet rundt om i Albertslund i det forløbne år. Plakat no. 2 er netop udgivet. Den kan købes i Agenda Centeret. Læs mere her!

HOFORs bestyrelse på besøg

IMG_20170531_161407Vi har netop haft besøg af HOFORs bestyrelse. Da Povl Markussen sidder i bestyrelsen, inviterede han dem til at holde det årlige strategiseminar her hos os. De fik noget at vide om Centeret, men der blev også tid til at se Kanalrenoveringen og De Våde Enge.

Første etape af Kanalgaden indviet

IMG_20170523_171054100 albertslundere var mødt op den 23. maj for at indvie den vestlige del af Kanalgaden. Der er endnu ikke vand i selve kanalen, og beplantning og bænke er ikke på plads, men Kanalgaden er åben og ikke længere afspærret. Hele Kanalgaden bliver færdig til november, og så har Albertslund Syd fået endnu et løft – og er klar til de helt store skybrud!

Brugergruppen fik miljøprisen

IMG_20170518_162455Brugergruppen består af repræsentanter fra samtlige boligområder. De fik kommunens miljøpris for deres arbejde med at de nye affaldsordninger, hvor Brugergruppen har været med hele vejen og de enkelte medlemmer har gjort et kæmpe arbejde i deres boligområder for at få alt til at lykkes. Birthe Nielsen modtog prisen på Brugergruppens vegne, da kommunen holdt 25 års jubilæum for Det Grønne regnskab den 18. maj.

Sådan kan de også se ud

IMG_20170519_081348IMG_20170519_081402

Dem har vi fundet på en væg i Galgebakken.

Farver på!

IMG_20170508_154327

Betonmuren og stenene ved Agenda Centeret har vi fået udsmykket af nogle dygtige lokale graffitimalere. Det nye motiv er fyldt med Vand og Natur og Modsætninger. Det lyser op og pynter i Kanalgaden. Kig selv forbi! Se flere fotos her!

Kan du de 20 svære?

image002Test din viden om affaldssortering

Hvordan skal hvad sorteres!? Vi har samlet 20 spørgsmål om, hvordan forskelligt affald skal sorteres. Prøv din viden og find ud af, om du gør det rigtigt. Klik her!

Farver på plankeværket!

IMG_20170419_090757Nu er det ikke kun støjmuren ved DIK-kollegiet, der har fået motiver, farver og udsmykning – det har plankeværket også 🙂

Næringsstofkredsløb

IMG_20170405_092424_1Traditionen tro har hyldeboerne igen doneret deres urin til videnskaben. 10.000 liter er netop afhentet. Det skal bruges til videnskabelige forsøg på Landbohøjskolens marker i Taastrup. En person tisser på et år næringsstoffer nok til at dyrke 250 kilo korn – så godt at få dem ind i kredsløbet igen!

Hvordan kommunikerer vi?

IMG_20170323_095736

Det fortalte vi om på miljøforummet for kommunens miljørepræsentanter. Vi har 5 kommunikationsdogmer. Du kan se dem her!

Problemer med plads til plasten?

minimizerenVi har fået en tilbagemelding fra en glad bruger af ”Minimizeren”, man kan komprimere sit bløde plast i, og få plads til meget mere. Vi sælger dem til indkøbsprisen kr. 80.

Se vores lille film om den her

Mere natur i byen – “Biotopia” i Birkelund-parken

image001Natur kan man (næsten) ikke få nok af. Det er godt for krop og sjæl og mange andre ting – bl.a. huspriserne..! Derfor har vi sammen med Naturgruppen lavet et forslag til etablering af et demonstrationssted i Birkelundparken. Vi kalder det for ”Biotopia”. Det skal være et sted for Natur, Oplevelse, Læring & Inspiration. Læs mere her!

Kan sort plastik overhovedet genanvendes?

IMG_20170216_125826Ja, det kan det, og det skal det! Spørgsmålet er opstået, fordi mange har læst en artikel i det seneste nummer af Samvirke, hvor der skabes tvivl om, hvad man skal gøre med sort plastik. Læs mere her!

Hvad gør jeg med mit hullede og plettede tøj?

IMG_20170125_100008_2

De fleste ved godt, at de gode bukser fra sidste år, der er krøbet i vask, eller trøjen, der bare har den forkerte farve, kan afleveres til genbrug i tøjcontainerne rundtom i byen, men hvad gør man med skjorten med rødvinspletten, den falmede jakke, eller bukserne med hul på knæet? Få svaret her!

Tilmeld dig Nyhedsmails fra Agenda Centeret

image002

Der sker hele tiden noget nyt inden for miljø og affald i Albertslund. Derfor udsender vi en Nyhedsmail med jævne mellemrum, til folk der er interesseret i at holde sig orienteret. Vil du med på Mail-listen, så send en mail til markussen@agendacenter.dk

Jeg har for meget plastaffald – hvad gør jeg?

20170116_152718Efter den nye affaldsordning er trådt i kraft, er de fleste blevet overrasket over, hvor meget plast de har, og for mange giver det problemer med at få plads til den – både inde og ude! Og hvad gør man så? Få svaret her!

5 gange mere gas af madaffaldet

20161123_083141Ved årsskiftet blev der også skiftet biogasanlæg til behandling af alt det madaffald, der sorteres og samles ind i Albertslund. Ind til årsskiftet blev det kørt til et biogasanlæg ved Holbæk, nu bliver det kørt til biogasanlægget Hashøj ved Slagelse.
Læs mere her!

dk_1577070

Madaffald SKAL i grønne bioposer – og husk knude på!

20161123_083141

Skal vandsektoren sælges til private!?

20140227_110828

Den debat kører, og det har Albertslunds forbrugerrepræsentant i HOFOR’s vandbestyrelse en klar mening om. Se artiklen i Berlingske her

Se flere plakater på:

iqbal-side001mette-og-tue-side001https://www.facebook.com/ILoveAlbertslund/

Hvad består vores affald af?

dsc01466

Kan det virkelig passe at 43 % er madaffald, som Miljøministeriet siger?. Vi har undersøgt det. En medarbejder i Agenda Centeret og hendes familie sorterede og vejede deres affald en hel uge.
Se resultatet her!

Affaldssortering indendørs

Læs her hvordan du kan gøre, og hvilke tommelfingerregler der er gode at tage udgangspunkt i, når du skal indrette din sortering indendørs.

Hvordan får jeg dog plads til 7 fraktioner!?

20160912_113235Det spørger rigtig mange sig om, nu hvor affaldet skal sorteres i 7 fraktioner fra den 1. oktober. Men det er i virkeligheden ikke nødvendigvis så svært. Læs hvad du skal gøre her!

Overraskende meget plastik i affaldet

20160901_100816Har du en ide om, hvilken slags affald du har mest af? Hvis ikke, så kommer du helt sikkert til at få det, når den nye affaldsordning træder i kraft. For rigtig mange, der begynder at sortere affald, bliver meget overrasket over, hvad det egentlig er for typer affald, de har mest af. Læs mere her!

Hvorfor sortere madaffald?

Skærmbillede 2016-08-15 kl. 17.47.14

I forbindelse med den nye affaldsordning skal vi alle til at sortere vores husholdningsaffald i 7 fraktioner. En af de nye fraktioner er madaffald. Men hvorfor giver det mening at sortere madaffaldet fra til genbrug? Læs om det her!

Indendørs affaldssortering

Skærmbillede 2016-06-30 kl. 00.27.32Vi skal sortere mere, for at udnytte alle ressourcerne i affaldet. ”Hvert kilo tæller”, som kommunens siger. Få nogle gode tip til, hvordan du indretter dit køkkenskab, så du også får plads til de nye fraktioner her!

Ny generation toilet

20160318_173328En person tisser om året næringsstoffer nok til at dyrke 250 kilo korn! Derfor skal vi have urinen sorteret fra, så den kan komme tilbage på landbrugsjorden, ellers går det galt. I Agenda Centeret har vi netop fået udskiftet vores gamle urinsorterende toilet med en helt ny type, vi skal afprøve – og det virker lovende.

Lys på Kvickly-gavlen

_DSC2919 (2)Kulturøkologisk Forening har været på spil igen-igen. De har før udsmykket huse og slået til lyd for mere udsmykning og forskellighed i byen. Den sidste aften i februar var turen så kommet til Kvickly og plejecenterets gavl ud mod jernbanen. Læs og se mere her!

”Om Agenda Center Albertslund”

20160121_103836Sådan hedder det dokument, Agenda Centerets bestyrelse lige har revideret og godkendt. Vi kalder det også for vores ”identitetspapir”. Det fortæller, hvad Agenda Centeret er, hvad vi vil og hvilke mål og principper vi har. Du kan se det her!