Agenda Center Albertslund

Agenda Center Albertslund (ACA) og Kultur Økologisk Forening (KØF)

Indendørs sortering

Indendørs sortering

 I Agenda Centeret har vi arbejdet meget med sortering af affald inde i køkkenet. Det har vi gjort ud fra ideen om, at hvis man ikke kan overskue at sortere indendørs, så kommer de udendørs sorteringssystemer heller aldrig til at fungere.

Her kan du læse:

* Folderen ”Affaldssortering indendørs” her!

* ”Affaldssortering indendørs – fokus på køkkenskabet” her!
* ”Inspiration til indendørs sorteringssystemer udviklet sammen med borgerne – projektbeskrivelse” her!

* Artikel om indendørs sortering her!

 

* Og i Dropbox: her! der kan du finde:

–          Generel inspirationsfolder
–          Inspirationsfolder til Galgebakken
–          Inspirationsfolder til Hedemarken
–          Inspirationsfolder til Hyldespjældet
–          Sorteringsvejledning vi har udleveret til familierne
–          En inspirations og planlægningsfolder vi har haft med på første besøg, som understøttende fotomateriale til snakken
–          En hvervningsplakat